Jokoaren oinarriak

Jokalariek EUSKO JACKPOT S.A.-ren sarien oinarrien arabera parte hartzen dute. Sozietateak A-95735379 IFK zenbakia du eta Recalde zumarkalea, 18, 5. lokala (48009 Bilbao – Bizkaia) da bere helbide soziala. Oinarriak hauek dira:

 1. Parte hartzeko legitimazioa. Adin nagusiko pertsona fisikoek parte har dezakete, baldin eta Euskal Autonomia Erkidegoan jokatzen badira eta indarreko NAN edo pasaportea badute saria baliozkotu eta kobratzen den unean.
 2. Sariak eta baliozkotzea. EUSKO JACKPOT S.A.-k bere webgunean argitaratzen ditu sariak baliozkotzeko baldintzak. Zozketa-joko, jokalari bat baino gehiagoren arteko norgehiagoka eta trebetasunezko jokoetan eskura daitezke sariak, ostalaritzako establezimenduetan dauden B motatako makinen arteko konexioari esker. Makina horiek guztiek hainbat joko komun partekatu eta 1.000 €-ko eta 6.000 €-ko edo gauzazko sari pilatua eskaintzen dute, makina bakoitzak duen joko espezifikoaz bestalde.
 3. Saria baliozkotzeko metodoa:
  • Eskuratutako saria Topperrean iragarriko da.
  • Saritutako jokalariak makinako inprimagailuak igorritako tiketa hartu eta gorde beharko du, sariaren ziurtagiri gisa.
   Ondoren, tiketan adierazitako telefonora deitu beharko du, saria egiaztatu eta baliozkotzeko. Erantzungailu adimendu batek erantzungo du eta elkarrizketa grabatu egingo da (bulegoaren ordutegia: astelehenetik ostegunera 9:00etatik 14:00etara eta 16:00etatik 19:00etara; ostiraletan 8:00etatik 15:00etara eta 16:00etatik 18:00etara).
  • Saria egiaztatzeko, ondoko informazioa eskatuko zaio saritutako jokalariari:
   • Sariaren erreferentzia-kodea (tiketan adierazten da)
    Tiketa igortzen ez den kasuetan, ondoko informazioa eskatuko da:

    • Sariaren kodea (Topperrean adierazitakoa)
    • Saria jaso den eguna eta ordua
    • Saritu den hiria
   • Saritutako zenbatekoa
   • Saritutako jokalariaren izen-abizenak
   • Saritutako jokalariaren NANa edo IFK
   • Jaiotze data
   • Kontaktuetarako telefonoak eta posta elektronikoa
 4. Saria jasotzeko metodoa
  • Sariak jasotzeko, ordainketa modu ezberdinak eman daitezke txeke izenduna, transferentzia, leihatilan edo kutxazainean kobratzea eta banketxea zehaztea (indarreko NANa aurkeztu behar da beti)
   • Saritutako jokalaria ez baldin bada Euskal Autonomia Erkidegoan bizi eta lurralde horretatik kanpo kobratu nahi badu saria, banku-transferentzia bidez baino ezingo da kobratu.
   • Kapitalak Zuritzea eta Terrorismoaren Finantzaketa Prebenitzeko Legearen arabera, 2.500 € edo gehiagoko sarien kasuan ondoko informazioa helarazi beharko da administrazioko izapide gisa:
    • Jarduera profesionala (politikariek, alegia, “ardura publikodun pertsonek” [APP], sariaren dirua nora bideratzen den adierazi beharko dute)
    • NANaren edo IFKren kopia (EUSKO JACKPOT S.A.-ri eman beharko zaio)
  • Gauzazko sariak emateko, sari bilketa egiteko adierazitako tokiak Eusko Jackpot-en arabera ezarriko dira. Beti NAN edo IFK indarrean aurkeztuz erabiltzailearen datuen egiaztaketa egiteko.
   • Bidai-gastuak sariaren bilkera lekura erabiltzailearen kontu geratuko dira.
   • Irabazleaz sortutako atzerapena edo arduragabekeria osagarriaren eratorritako gastuak, bere izenean egongo dira.
   • Motordunen ibilgailu sarien kasuan, matrikula gastuak, bere zergak eta tasak sarien irabazlearen kabuz geldituko dira.
   • Emandako gauzazko sariak ezin dira beste edozein gauzazko sariz edo diruz trukatu.
   • Eusko Jackpot S.A.-ren errua ez bitartez (adib. Izakinak bukatu arte, etab.) hasieran eskainitako sari saihesten bada, beste sari ordezkatzeko moduko eta antzeko ezaugarri zenbatekoa konpromisoa hartzen du.
  • Sariaren iraungitze-epea 3 hilabete naturalekoa izango da
   •  sarien ordainketa 3 eguneko gehieneko epe batean egin zedin, sariaren datuak hartzen diren eta S.A Eusko Jackpot-en pertsonala bidez baliozkotzen diren datatik garrantzia izaten hasiz.
   • Gauzazko sariak entregatzeko data, elementuen emateak baldintzatuta engongo da beren erabilgarritasunaz. Eusko Jackpot edozein momentuan erabiltzaile guztiei entrega datak eta sari bilduma jakinaraziko die.
 5. Sistemaren funtzionamendu txarrak ordainketak eta sariak baliogabetzen ditu
 6. Sarien fiskalitatea. Apirilaren 9ko 47/2014 Bizkaiko Foru Araudiaren arabera, zeinaren bidez onesten baita Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergen Erregelamendua, B motatako makinen bidez lortzen diren sarien gainean ez da atxikipenik ezartzen eta ez dira konturako sarrera legez adierazi beharko.
 7. Datu pertsonalen babesa. EUSKO JACKPOT S.A.-k bere datu-basean gordeko ditu saritutako jokalariaren identifikazio-datuak, administrazioko izapide gisa. Era berean, erabiltzaileen datuen pribatutasuna bermatzeko prozedura egokiak ezarriko ditu, Jokoa Arautzeari buruzko maiatzaren 27ko 13/2011 Legearen arabera. Jokalariak datu pertsonalak telefonoz jakinarazten baditu edo webgunearen bidez inprimakia betetzen badu, oinarri hauek onartuko ditu eta berariazko baimena emango du datu pertsonalak dagokion banketxeari –saria jasotzeko eta saritutako jokalaria dela egiaztatzeko adierazitako banketxea– helarazteko edo gauzazko sariaren bilketa puntuari (artikuluen hornitzailea) emateko  (oinarriak edozein unetan kontsulta daitezke www.euskojackpot.com webgunean, “EUSKO JACKPOT S.A. SARIEN OINARRIAK” atalean).